วันที่ 1 ต.ค. 62 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นำคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกือแล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมติดตามนโยบายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียน การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดคำนวณ ของนักเรียน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ความสะอาด และการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน