วันที่ 12 พ.ย.62 นายสนิท ผ่องมหึงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกะรอ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยล.1 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยมี นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เป็นประธาน โดยก่อนการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ผอ.สพป.ยล.1 ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านโกตาบารูที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย และครอบครัวนักเรียน โรงเรียนบ้านบือมัง ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต จำนวน 1 ราย และได้มอบเกียรติบัตรโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

แบ่งปัน