วันที่ 12 ก.ย. 62 เวลา 12.30 น. พล.ต.ชัชภณ สว่างโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่าย “เปิดโลกทัศน์เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมสันติสุขด้วยตัวเราเอง” โดยมีครูนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาสาธิตวิทยายะลา กว่า 300 คน ผู้นำในพื้นที่พร้อมด้วยชาวบ้านหินล้านงาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาชี บ้านเจาะกลาดี หมู่ที่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และบ้านหาดทราย หมู่ที่ 6 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้ายอย จังหวัดสงขลา หน่วยสันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 รวม 300 คน โดยมี พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ดร.กัญจน์ คงหนู นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 นายพสิษฐ์ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี นายอนันต์พง โฆษิตโภคินัน กำนันตำบลตาชี นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นายพีระพงษ์ การะเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี มะลูดิง ปาเต๊ะเล๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายอดุลย์ ปะแตเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ 3 ชุมชน 2 วัฒนาธรรม ตำบลตาชี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้ายอย จังหวัดสงขลา ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความไม่สงบในพื้นที่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึก มีทัศนคติที่ดี และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ที่สามารถอยูู่ร่วมกันได้

สำหรับกิจกรรมเริ่มจากการแกขบวนออฟโรด โดยมีรถจี๊ปซึ่งเป็นรถที่มีทั่วไปในตำบลตาชี เพื่อให้ชุมชนได้ชื่นชมจากนั้นจะมีกิจกรรมเข้าฐาน การดำรงค์ชีพในป่า ลอดถ้ำยาง ข้ามตาข่าย และใต๋ผ่าต้นยาง นอกจากนั้นนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสแสงสุดท้ายในเวลากลางคืน สามารถชมแสงไฟระยิบระยับจากชุมชนก่อนจะมาชมแสงแรกของวันใหม่ และบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า รวมทั้งได้เล่นน้ำตกแกเดะที่เย็นช่ำ ก่อนปิดกิจกรรมก็จะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร และได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐ์พอเพียง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 อีกด้วย

นางสาวรอกีเยาะ อาบู ประธานกลุ่มจิตอาสารักษ์บ้านเกิดบูเกะโต๊ะบีแด หินล้านงามตาชี หมู่ที่ 5 ตำบลยะหา จังหวัดยะลา กล่าวว่า เป้าหมายหลัก ๆ ของการจัดกิจกรรม คือ เราต้องการแสดงให้สังคมภายนอกได้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่ 3 ชุมชนตาชี หาดทราย เจาะกลาดี ยังอยู่ร่วมกันได้ และอยากดึงคนจากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในพื้นที่ อีกทั้งยังต้องการให้เด็กเยาว์ชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ได้มีอาชีพ มีกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน และเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจกัน มีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรม ระหว่างชาวบ้าน ผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

แบ่งปัน