อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เตรียมการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 เที่ยวบินแรกออกเดินทางในวันพรุ่งนี้

วันนี้ (25 ก.ค. 60) นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.หาดใหญ่ ที่ 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 และจัดสถานที่เพื่อรองรับทางญาติที่มาร่วมส่ง โดยมีกำหนดเดินทางในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ในการนี้จะมีพิธีอำนวยอวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมที่ร่วมไปแสวงบุญฯ ในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ค. 60) จำนวน 2 เที่ยวบิน ดังนี้ เที่ยวบินที่ 1 เวลา 13.55 น. จะมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอวยพรฯ และมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ในเวลา 17.25 น. และเที่ยวบินที่ 2 เวลา 17.30 น. จะมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีกล่าวคำอวยพรฯ และจะมีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไปยังท่าอากาศยานมะดีนะห์ ในเวลา 20.35 น.

ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีกำหนดเดินทางทั่วไป ด้วยเที่ยวบินต่างๆ ในห้วงระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560 เผื่อเวลาในการเดินล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง สำหรับเวลาในการเดินทางมาสนามบิน

pnoht600725001027705 pnoht600725001027702 pnoht600725001027703

แบ่งปัน