วันนี้ (29 เมย.61) นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะอนุกรรมการโครงการไทยนิยมยั่งยืนภาคใต้ พร้อมคณะติดตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ที่จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กล่าวว่างบ 2 แสนบาท ในส่วนที่ที่ทำการปกครองดูแลนั้น เป็นโครงการที่ให้ทำในสิ่งที่ยั่งยืนและก่อให้เกิดรายได้ตามมา หากเป็นพวกครุภัณฑ์มันจะแตกหัก เสียหาย เสื่อมสลายได้ง่าย ไม่ยั่งยืน เช่น ถ้วยชาม โต๊ะเก้าอี้ มันอาจจะพังเสียหายได้ภายในปี 2 ปี ส่วนการทำน้ำดื่มเป็นโครงการที่ชาวบ้านบริหารงานในรูปแบบกลุ่ม รายได้ก็เป็นรายได้ของกลุ่ม คนในชุมชนได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพงจนเกินไป ที่สำคัญคือการชาวบ้านคิดเองทำเอง และจะปลอดการทุจริตคอรัปชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของไทยนิยมยั่งยืน และคนไทยไม่ทิ้งกัน

สำหรับพื้นที่ บ้านปลักมาลัยหมู่ที่ 6 ที่ประชุมของประชาคมหมู่บ้านขอทำกำแพงรอบสุสาน (กุโบร์/ที่ฝังศพพี่น้องมุสลิม) การทําลานตากข้าว การผลิตน้ำดื่ม แต่มติที่ประชุมประชาคมสรุปเป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เป็นปุ๋ยภายในหมู่บ้าน ส่วนบ้านป่าฝางหมู่ที่ 9 ตำบลกำแพง อำเภอละงู เวทีประชาคมส่วนใหญ่ต้องการการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เนื่องจากอาคารเดิมคับแคบ ดังนั้นโครงการไทยนิยมยั่งยืนจึงเป็นโครงการที่ชาวบ้านคิดเองทำเอง ปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น และอยู่อย่างยั่งยืน

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน