วันนี้ (29 เม.ย. 62) นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในเดือนรอมฎอนอันประเสิรฐของพี่น้องมุสลิม ซึ่งมีบางส่วนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องรักษาความเจ็บป่วย ซึ่งต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษานั้น จะต้องมีการปรับหรือบริหารการกินยาในช่วงของการถือศีลอด

สำหรับหลักการปรับยาง่าย ๆ คือ ยาที่รับประทานวันละ 1-2 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารเช้า ให้รับประทานก่อนหรือหลังอาหารมื้อก่อนรุ่งสาง ส่วนยาก่อนหรือหลังอาหารเย็น ให้รับประทานหลังละศีลอด (หลังได้ยินเสียงอาซานฆักริบ) ส่วนยาที่ต้องรับประทานวันละ 3 ครั้ง ให้เพิ่มช่วงก่อนนอน (หรือราวเวลา 22.00 น.) อีก 1 ครั้ง และยาที่ต้องรับประทาน 4 เวลา เช่น ยาปฏิชีวนะ ให้รับประทาน 1 เม็ดหลังละศีลอด รับประทาน 1 เม็ดก่อนนอน และรับประทาน 2 เม็ดหลังมื้ออาหารก่อนมื้อรุ่งสาง เพื่อเพิ่มระดับยาในช่วงเช้า หรือ เปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งสามารถกินยาวันละ 2 ครั้งได้ แต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อน

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการรับประทานยาในช่วงเดือนถือศีลอด ผู้ป่วยสามารถปรึกษาและสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เภสัชกร หรือที่ห้องจ่ายยาในโรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน ด้วยความปราถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน