สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018” 12-15 กรกฎาคม 2561 นี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการจัดงานแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 หรือ World Hapex 2018 โดยมีนายธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายฮัจยีศักรียา บินแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เปิดเผยว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า : การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation) เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทย ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาล ต่อไป

ภายในพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดง จำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU) การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC” การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม” การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018” การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” การทอล์คโชว์ หัวข้อ “SMEs HALAL” การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี…ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน” กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัย โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

แบ่งปัน