สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน WORLD HAPEX 2018 ชูแนวคิดส่งเสริม SMEs ฮาลาลผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ WORLD HAPEX ในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเข้าแสดงสินค้า จำนวน 240 คูหา และผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 17,000 คน ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้เป็นที่รู้จักทั้งมุสลิมและศาสนิกอื่นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้กำหนดให้มีการจัด “งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561” หรือ WORLD HAPEX 2018 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดเป็นปีที่ 8 ในระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม” (Promoting Halal SMEs through Reserch & Innovation) ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 8

โดยในปีนี้นอกจากจะมีการเผยแพร่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลแล้ว ยังมีการประชุมระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน การสัมมนาและเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การสัมมนาการท่องเที่ยวฮาลาลของสมาพันธ์การท่องเที่ยว โดยนายดำรง พุฒตาล การเสวนาหัวข้อ “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทอล์คโชว์หัวข้อ “วัฒนธรรม การเดินทาง และความสวยงามของชีวิต” โดยนายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-3579-6186 และ 08-0865-1010

 

ที่มา : ThaiNews

 

13

.

11

แบ่งปัน