ฟัตวาล่าสุดที่ออกโดย Dar Al-Ifta Al-Misriya (สถาบันศาสนาแห่งประเทศอียิปต์) Mohamed Abdel-Samia เลขานุการของสถาบัน กล่าวในวิดีโอ การทำงานในโรงงานผลิตบุหรี่ไม่ได้รับอนุญาตในศาสนาอิสลาม เขาตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานในโรงงานผลิตบุหรี่เป็นบาปเพราะการสูบบุหรี่ทำให้ร่างกายเสียหาย เราบอกกับคนที่ถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำงานในบริษัทบุหรี่ ให้ออกจากบริษัท แต่ถ้าคุณไม่มีงานทำอื่นนอกเหนือจากบริษัทบุหรี่ให้อยู่จนกว่าคุณจะหางานใหม่ได้

สำนักงานกลางระบบการระดมและสถิติภาครัฐ (CAPMAS) เปิดเผยว่า ตามการประมาณการของประชากรในปี 2016 ร้อยละ 20.2 ในหมู่ประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ในอียิปต์กำลังสูบบุหรี่ ซึ่งเท่ากับ 12.6 ล้านคน

อัตราการสูบบุหรี่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงโดยผู้ชายร้อยละ 38.5 ถ้าเทียบกับผู้หญิงที่สูบบุหรี่ผู้เพียงร้อยละ 1.5 ในขณะที่ CAPMAS แถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกประจำปี พ. ศ. 2560

แบ่งปัน