ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลั่งไหลเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิลอัฏฮาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค. 61) ทำให้ขบวนรถไฟเส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มทุกขบวน ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งก่อนและหลังเทศกาลฮารีรายอ

วันนี้ (21 ส.ค. 61) บรรยากาศที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยังคงเต็มไปด้วยผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ที่พากันเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิลอัฎฮา หรือรายอฮัจยีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค. 61)

ผู้โดยสารมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และที่มากันเป็นครอบครัว ทำให้รถไฟทุกขบวน เช่น ขบวนที่37 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก มีผู้โดยสารเต็มทุกขบวน รวมทั้งขบวนรถท้องถิ่น ซึ่งตลอดทั้งวันคาดว่าจะมีชาวไทยมุสลิมทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ทางตำรวจรถไฟ และอส.รถไฟ ได้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยขบวนรถ และพื้นที่เสี่ยงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดการเดินทาง ทั้งก่อนและหลังเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งจะมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน