วันนี้ (16 เม.ย 62) ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังใกล้สิ้นสุดวันหยุด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้บรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลา คึกคัก โดยขบวนรถไฟที่วิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งสุไหงโก-ลก พัทลุง หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีประชาชนนำครอบครัว บุตรหลานไปใช้บริการจำนวนมาก เช่นเดียวกับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซล รถด่วนพิเศษทักษิณ รถเร็ว ยะลา-กรุงเทพฯ สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ได้มีประชาชนนำครอบครัวเดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางกลับบ้านกันอย่างคึกคัก ขณะที่ตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าทุกขบวนที่ไปยังกรุงเทพฯ ประชาชนได้จองตั๋วโดยสารกันจนเต็ม ไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 โดยส่วนใหญ่ประชาชนที่เดินทางกลับในวันนี้ ก็ต้องการจะกลับไปเตรียมตัวให้ทันก่อนการทำงาน ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 17 เมษายน 2562 หลังได้ดินทางกลับภูมิลำเนามาร่วมฉลองสงกรานต์กับครอบครัว

ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งก่อนและหลังสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟไป-กลับ ตลอดทั้งวัน 20 ขบวนในทุกเส้นทาง ทางสถานีรถไฟยะลาได้จัดเจ้าหน้าที่รถไฟ ตำรวจรถไฟ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคอยดูแล อำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน