วันนี้ (1 มิ.ย. 62) บรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงใกล้วันฮารีรายอ ที่จะมาถึง ที่สถานีรถไฟยะลาเป็นไปอย่างคึกคัก มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟ กลับภูมิลำเนาเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองวันฮารีรายอกับครอบครัว กันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะขบวนรถไฟที่วิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่างจังหวัด มีทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา และเดินทางออกนอกพื้นที่กันจำนวนมาก ซึ่งทางสถานีรถไฟยะลาได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ คอยดูแลอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชน

ขณะที่ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นี้ สำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในเวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า โดยพร้อมกัน เพื่อประกาศวันที่ 1 เดือนเซาวาล หรือวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 3 วัน ชาวมุสลิมก็จะออกเดินทางนำครอบครัวกลับภูมิลำเนา เพื่อไปเตรียมพร้อมในการปฎิบัติศาสนกิจด้วยการละหมาดวันอีฎิ้ลฟิตริ พร้อมกับเฉลิมฉลองวันฮารีรายอในวันดังกล่าว

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน