บรรยากาศสถานีรถไฟยะลาคึกคัก มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมากได้เดินทางมารอญาติกลับมายังภูมิลำเนา เพื่อเตรียมฉลองวันอีดิ้ลฟิตรี หรือวันรายออีดิ้ลฟิตรี และปฎิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลามด้วยการละหมาดวันอีดิ้ลฟิตตีกับครอบครัวและญาติพี่น้อง ก่อนที่เดือนรอมฎอนจะสิ้นสุดลง

ขณะที่ทางสถานีรถไฟยะลาได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งใกล้ถึงวันรายอจะมีประชาชนมาใช้บริการที่สถานีรถไฟยะลากันเป็นจำนวนมาก

แบ่งปัน