บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เนืองไปด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางกลับภูมิลำเนาไปร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮา

บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เนืองไปด้วยพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางกลับภูมิลำเนาไปร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮา ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ คาดการณ์มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 เนื่องจากตรงกับวันหยุดและวันชาติมาเลเซีย

บรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (31 ส.ค. 60) เนืองแน่นไปด้วยผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮาหรือรายอฮัจยีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (1 ก.ย. 60) ทั้งที่เดินทางกันเป็นครอบครัวและคนหนุ่มสาวที่ไปศึกษาและทำงานอยู่ต่างพื้นที่ โดยรถไฟขาล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกขบวน ทั้งสายยาวจากรุงเทพฯ และขบวนรถท้องถิ่นมีผู้โดยสารแน่นทุกขบวน โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจรถไฟ และ อส. ดูแลรักษความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทั้งบริเวณสถานที่และบนขบวนรถ รวมถึงขบวนรถไฟเส้นทางจังหวัดภาคใต้ตอนบน ก็หนาแน่นเช่นกัน

สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลรายอฮัจยี ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเผยว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียน่าจะเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 80 เนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันชาติของมาเลเซีย 31 สิงหาคม ด้วย

mnews170831081540002_b6787088ba5641dcb164eabad0ba55cb

แบ่งปัน