การถือศีลอดหกวันเดือนเซาวาล ถือเป็นสุหนัตที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวสนับสนุนในบันทึกของมุสลิมความว่า “ผู้ใดถือศีลอดรอมฎอนต่อมาเขาถืออีกหกวันในเดือนเซาวาล ประหนึ่งเขาได้ถือศีลอดทั้งปี”

การถือศีลอดหกนี้ ไม่จำเป็นต้องถือติดต่อกันทั้งหกวัน จะแยกถือก็ได้ แต่ถ้าได้ถือติดต่อกันทั้งหกวันก็จะเป็นการที่ประเสริฐยิ่งนัก

การถือศีลอดหกวันนี้ อนุญาตมให้เริ่มถือได้ตั้งแต่วันถัดจากวันอีดเป็นต้นไป จะถือวันไหนก็ได้เพียงแต่อยู่ในเดือนเซาวาลก็เป็นพอ

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน