วันที่ 5 ม.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ออกประกาศเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในอิรัก เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความไม่สงบและความรุนแรงในอิรัก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จึงขอประกาศให้คนไทยที่พำนักในอิรักใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้สถานที่ชุมนุม รวมทั้งขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปอิรัก ยกเว้นการเดินทางเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ทางหมายเลข +962 79 8485558 หรือ +962 79 957 3335 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทางเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy in Amman, Hashemite Kingdom of Jordan

2

แบ่งปัน