วันที่ 6 ธ.ค. 62 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างจังหวัดสตูล ประเทศไทย และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย มิสเตอร์อัสมาน บิน มูฮัมหมัด ยูซุป , ดาโต๊ะ ซี อะหมัด คูไซริ บิน ยะยา ผู้แทนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย , นายพล ศรัทโธ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่าย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสตูล ร่วมพิธี ที่บริเวณลานจอดรถด่านศุลกากรวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โดยกิจกรรมการเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตระหว่างจังหวัดสตูล ประเทศไทย และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย สืบเนื่องมาจากคณะทำงานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่เสี่ยงบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย 5 รัฐ ได้แก่ เปอร์ลิส เคดะห์ เปอร์รัค และกลันตัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทั้ง 2 ประเทศ

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จากปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทย และนานาประเทศ เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาภาพรวม จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทั้ง 2 ประเทศมีการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนรัฐเปอร์ลิส และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์มือขวาทับมือซ้าย ซึ่งหมายถึงการต่อต้านการทุจริตพร้อมกัน ถือเป็นการประกาศความร่วมมือและการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้จังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส ปราศจากคอร์รัปชั่นไปด้วยกัน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน