องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล ขอเชิญร่วมงานสตูลอีดิ้ลฟิตรีโอเพ่นเฮ้าส์ 1438 ครั้งที่ 4 ตอน เกอรานามู(เพื่อคุณ) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ถนนบุรีวาน หน้าหอนาฬิกา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเฉลิมฉลองวันอีดิ้ลฟิตรีของพี่น้องชาวมุสลิม ภายใต้สโลแกนของงาน “กินฟรี เที่ยวฟรี ตลอดงาน” โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของสตูล การแข่งขันชักชา การแสดงควงกระบองไฟ การแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา การจัดบูธอาหารและเครื่องดื่มของส่วนราชการและเอกชน จำนวน 100 บูธ

แบ่งปัน