วันที่ 28 ส.ค 62 ณ บริเวณสนามที่ว่าการ อ.รามัน จ.ยะลา อำเภอรามัน โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.รามัน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.รามัน ได้จัดงานมหกรรมรวมพลังสตรีคนรามันห์ รามัย 2019 ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังสตรี อ.รามัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งในพิธีเปิดมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน นางบัดรียะห์ ยะโตะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.รามัน

ภายในงานมีกิจกรรมสานเสวนา “มองต่างมุมบทบาทสตรีศรีรามันห์” การมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น การแข่งขันขูดมะพร้าว บูธนิทรรศการ โอทอป บูธกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิทรรศการ KBO นิทรรศการ กพส.อ.รามัน การแสดงต่าง ๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี องค์กรสตรี อ.รามัน จำนวน 16 ตำบล 1 เทศบาล รวมทั้งสิ้น 1,200 คน เข้าร่วม

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน