นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ “กินปลาพง ลงชมสวน ชวนนั่งเรือ” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ตลาดริมเลวัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม มีรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันและประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นชุมชน การแข่งขันกินผลไม้ กิจกรรมสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญา และการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

#งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ #กินปลาพง #ลงชมสวน #ชวนนั่งเรือ #้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน