จังหวัดสงขลา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 เที่ยวปฐมฤกษ์ในคืนนี้ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทั้งการตรวจสอบความเรียบร้อย ระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการจัดวางแผนผังสถานที่ให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รวมทั้งญาติที่เดินทางมาร่วมส่ง อาทิ ห้องอาบน้ำละหมาด , เครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋า , ที่พักผู้เดินทาง , เต้นท์ที่พักญาติผู้เดินทาง , การอำนวยสะดวกด้านการจราจร ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เดินทาง พร้อมเน้นย้ำในเรื่องการรักษาความสะอาด การดูแลความปลอดภัย และการจราจร ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การเผื่อเวลาสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเที่ยวบินไป ระหว่างกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-มัสกัต-มาดีนะห์ เริ่มเที่ยวแรกในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ๆ ละประมาณ 289 คน ทุกเที่ยวบิน และเที่ยวบินกลับ ระหว่างเจดดาห์-หาดใหญ่-กรุงทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม-12 กันยายน 2562 รวม 9 เที่ยวบิน ซึ่งมีที่ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ฯ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา รวมทั้งบริเวณรอบอาคาร และภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งในช่วงค่ำวันนี้ (4 ก.ค. 62) นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยอวยพร และส่งพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เวลา 19.30 น.

#เที่ยวบินปฐมฤกษ์ #พิธีฮัจญ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน