สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา แนะพี่น้องชาวไทยมุสลิมฉีดวัคซีนก่อนไปพิธีฮัจญ์ 2560

แบ่งปัน