คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เตรียมความพร้อมทุกด้านดูแลผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเต็มที่ เที่ยวแรก 24 ก.ค.นี้

นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438) จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 9 เที่ยวบิน ช่วงที่ 1 จำนวน 2 เที่ยวบิน เดินทางระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ช่วงที่ 2 จำนวน 7 เที่ยวบิน เดินทางระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560 และจะเริ่มเดินทางโดยเครื่องบินเหมาลำเที่ยวแรก ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 07.40 น. และรัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 04.00 น. ณ อาคาร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดแนวทางและวิธีการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ โดยเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การตรวจคนเข้าเมือง ด้านขั้นตอนพิธีการทางศาสนาและด้านการประชาสัมพันธ์ โดยจะมีพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมคณะข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงวัน เวลาดังกล่าวด้วย

pnoht600722001002806

pnoht600722001002802 pnoht600722001002803 pnoht600722001002804

แบ่งปัน