ศูนย์ตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ (อิสลาม) ประจำฮิจเราะห์ 1440 ของศูนย์ (ตาดีกา) เพื่อการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประเพณีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 15 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายซูฟรีย์ ปิยานนท์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ (อิสลาม) ประจำฮิจเราะห์ 1440 ของศูนย์ (ตาดีกา) เพื่อการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประเพณีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายซัมซูเด็น มะมิง ครูใหญ่โรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ (อิสลาม) ประจำฮิจเราะห์ 1440 ของศูนย์ (ตาดีกา) นอกจากจะเป็นการต้อนรับปีใหม่อิสลามแล้ว ยังเป็นการแสดงความรู้สึกสำนึกต่อศาสนาอิสลาม และแสดงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลาม รวมทั้งเพื่อทดสอบความสามารถของเด็กๆ มุสลิม โดยมีเวทีให้เด็กๆ ได้แสดออก และเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และความเป็นเอกภาภาพของชาวมุสลิม

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาของนักเรียน การประกวดร้องเพลงอนาซีด การแข่งขันท่องจำอัลกุรอาน การแข่งขันอภิปรายภาษามลายู (Sarah) การประกวดอ่านบทกวีภาษามลายู (ซาเญาะห์) เป็นต้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน