ศูนย์ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ฯในซาอุแจกจ่ายถุงแป้ง500ถุงในอัฟกานิสถานซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชน3,000คน

ศูนย์ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของกษัตริย์ซัลมาน (KSrelief) ได้แจกจ่ายแป้ง 500 ถุงในเมืองเฟรอซโกห์ ในจังหวัดกอร์ของอัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 3,000 คน

ความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบความพยายามของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นตัวแทนของ KSrelief ในการยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวอัฟกานิสถานและบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเมืองและจังหวัดต่างๆ ในอัฟกานิสถาน

แบ่งปัน