ที่บริเวณการจัดนิทรรศการบทบาทจังหวัดยะลาต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 หน้าห้องโถง อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา พร้อมคณะครู นำเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมเรียมรู้เรื่องประเพณี วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562

นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีของเด็ก ๆ ที่จังหวัดได้จัดนิทรรศการฯ ที่จะได้เรียนรู้ และเห็นถึงสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรม ภาษา รวมถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่วิถีชีวิต และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงสามารถได้นำความรู้ที่ได้ไปสื่อสารให้เพื่อนๆ ได้รับทราบต่อไป

ด้าน เด็กหญิงลีลี่ มาเยอะ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กล่าวว่า การมาชมนิทรรศการฯ ในวันนี้รู้สึกสนุกมาก แล้วยังได้เรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ รวมถึงบทบาทในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน