โรงเรียนอัลฮิจเราะห์ในเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐภาคีผสมผสานโดยสมัครใจช่วย ได้ละเมิดพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมในปี 2010 และศาลอุทธรณ์ได้ดำเนินการแล้ว โดยที่โรงเรียนดำเนินการตามหลักศาสนา แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของทุน – การบำรุงรักษาอาคาร ฯลฯ  จะได้รับเงินจากผู้เสียภาษีอากร

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการศึกษาที่มีสำนักงาน Stanards in Education (Ofsted) สนับสนุนการพิจารณาคดีโดยให้สัญญาว่าจะศึกษาในโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการศึกษาคล้ายกับอัลฮิจเราะห์

การพิจารณาคดีของศาลอาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียนของรัฐอื่น ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจำนวน 20 แห่ง ซึ่งมีลักษณะทางศาสนาคล้ายคลึงกัน แต่ The Guardian กล่าวว่าการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาทำให้ผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนกลับมาทำงานใหม่ในสถาบันของตนเพื่อให้สอดคล้องกับการตีความของศาล ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกัน

แบ่งปัน