วันที่ 10 มี.ค. 60 ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองการตัดสินใจของรัฐสภา ที่มีมติ 234 ต่อ 56 เสียง ให้ถอดถอน “ปาร์ค กึนเฮ” ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในฐานะที่เธอเข้าไปมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับคดีทุจริตคอรัปชั่นอื้อฉาวของนางชเว ซุน-ซิล เพื่อนหญิงคนสนิท

สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไป จะจะต้องจัดขึ้นภายใน 60 วันหลังประธานาธิบดีลาออกหรือถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง หรือในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้

 
แบ่งปัน