ศอ.บต. จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือการดำเนินการให้จดทะเบียนและการออกเอกสารสิทธิ เพื่อลดประเด็นข้อขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม สร้างการยอมรับความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของภาครัฐ

วันนี้ (23 เมษายน 2561) ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส) โดยมีนายไชยะ เจ๊ะแหล้ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรม ศอ.บต. ประธานชมรมอิหม่ามระดับอำเภอ เลขานุการชมรมอิหม่ามระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อหารือผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการแก้ปัญหาไขที่ดินวากัฟฯ ให้สามารถจดทะเบียนที่ดินวากัฟต่อสำนักงานที่ดินเป็นไปตามกฎหมาย และมีการออกเอกสารสิทธิให้กับมัสยิด สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดเงื่อนไข หรือประเด็นข้อขัดแย้ง ที่อาจมีผู้ไม่หวังดีนำไปขยายผลสู่เงื่อนไขความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้วากัฟกับผู้รับวากัฟ และเป็นการป้องกันการเกิดประเด็น หรือเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้ง และสร้างการยอมรับความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของภาครัฐ

ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดการประชุมกลไกขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 ครั้ง คือ วันที่ 23 เม.ย. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 พ.ค. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี วันที่ 3 พ.ค. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา วันที่ 8 พ.ค. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล (อำเภอระงู อำเภอมะนัง อำเภอทุ่งหว้า อำเภอท่าแพ) วันที่ 9 พ.ค. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล (อำเภอเมือง อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน) และวันที่ 27 มิ.ย. 61 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

แบ่งปัน