ศอ.บต. พร้อมหนุนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับคนไทยในมาเลเซีย ชูแนวทางสร้างเครือข่าย อพม. หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า จากการประชุม หารือการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจกับคนไทยในประเทศมาเลเซีย งานบริหารชายแดนในมิติงานพัฒนาสังคม รวมถึงงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้(27 มิ.ย 62) ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ที่ประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการบูรณาการในการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจในมิติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้กับคนไทยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยเหตุผลหลากหลายประการนำไปสู่ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในประเทศมาเลเซีย ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังขาดการประสานและเชื่อมต่อกับหน่วยงานของภาครัฐทั้งในระบบและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และมีมติเห็นควรสร้างเครือข่าย อพม. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในประเทศมาเลเซียเพื่อให้สามารถช่วยเหลือคนไทยในเบื้องต้นได้ อีกทั้งสามารถเป็นผู้ประสานเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

โดย ศอ.บต. มีกำหนดจะดำเนินกิจกรรมบูรณาการการสนับสนุนงานบริหารจัดการชายแดนในมิติการพัฒนาสังคม รวมถึงขับเคลื่อนงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ดีให้กับคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ต่อไป

#การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #จังหวัดชายแดนภาคใต้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน