pnoht600130001029201_30012017_070618 pnoht600130001029202_30012017_070618

ศอ.บต. เดินหน้าหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เร่งระดมความเห็นประชาชน ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการระดมความคิดเห็น ร่วมแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยมีผู้นำศาสนาใน 3 จังหวัดจังชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วม 200 คน

นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ห่วงใยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงอยากให้พี่น้องในพื้นที่พูดคุย เพื่อเสนอทางออกให้เหตุการณ์ความไม่สงบเบาบางลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ภาครัฐอยากให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกศาสนา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำศาสนา ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประชาชน ซึ่งความคิดเห็นของกลุ่มดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น

pnoht600130001029203_30012017_070618 pnoht600130001029204_30012017_070618

ทั้งนี้ รัฐบาล นำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สนับสนุนการพูดคุยเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสันติสุขโดยเร็ว อีกทั้ง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “3 เหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเลือกเมืองต้นแบบหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา และเมืองต้นแบบสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

สำหรับโครงการระดมความคิดเห็น ร่วมแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ได้รวบรวมข้อเสนอและความคิดเห็นของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ กลุ่มเยาวชนและนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม ที่ผ่านมา และจะมีการจัดเวทีระดมความเห็น เพื่อรับฟังข้อเสนอของกลุ่มบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ศอ.บต. ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน