รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬาแก่นายมูฮัมหมัดมูซา อาลี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิด

วันนี้ (13 ธ.ค. 61) ที่บ้านเลขที่ 59/5 ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะเยี่ยมเยียนพร้อม มอบเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬาแก่นายมูฮัมหมัดมูซา อาลี และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดรวมทั้งมีโรคประจำตัว

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีหน้าที่ในการเติมช่องว่างของส่วนราชการต่างๆ เร่งรัดผลักดันการทำงานของทุกฝ่ายในการพัฒนาภาคใต้รวมทั้งสนับสนุนในเรื่องงานด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ประชาชนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งจากการสำรวจในปีที่ผ่านมาต้องได้รับการดูแลกว่า 180,000 คน ในจำนวนนี้มีตั้งแต่คนพิการ คนชรา เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้สถานะทางทะเบียนและอื่นๆ ในเคสของผู้พิการวันนี้เป็นเคสกรณีเร่งด่วน ซึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นครูสอนศาสนาแต่มองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิด และมีโรคแทรกซ้อน คือโรคเบาหวานและความดัน มีลูก 3 คน มี 1 คนที่เป็นเด็กพิเศษ ซึ่งต้องได้รับการดูแล ศอ.บต. จึงเติมเต็มช่องว่าง โดยได้นำอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพให้ทั้งพ่อและลูก เป็นการไปเติมกำลังใจว่ารัฐจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ในภาพใหญ่คือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

ด้านนางสาวฮามีดะ อภิบาลแบ ภรรยานายมูฮัมหมัดมูซา อาลี ให้สัมภาษณ์ว่า สามีตนมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิด เป็นอุซตาสสอนฮาฟิสอัลกุรอ่านที่มัรกัสยะลา กว่า 25 ปี เคยใช้ชีวิตปกติ แต่ปัจจุบันมีโรคแทรกซ้อน เบาหวานความดันทำให้เป็นอัมพฤตไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนแต่ก่อน รู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานให้ความสำคัญและได้มอบเครื่องออกกำลังกายให้แก่ตนและลูกสาวซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เพราะจะได้บริหารร่างกาย ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหว ให้สุขภาพกายดีขึ้น

ซึ่งการพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ ศอ.บต. ดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน