วันที่ 9 ก.ย. 62 ที่โรงแรมรอยัลฮิลล์ สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตัล โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 50 คน เข้าร่วม

นางสาววริษา แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต. เปิดเผยว่า กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตัล เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยให้ความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสื่อดิจิทัล ผ่านการวิเคราะห์ผู้รับสารและการสร้างการรับรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ การเรียนรู้เรื่องสื่อสมัยใหม่ ด้วยเทคนิคและวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอผ่าน Application และการใช้ระบบข้อมูลผ่าน iCloud และ Multi-platform รวมถึงการสร้าง Content บน Social Media

โดยมีนายมนตรี อุดมพงษ์ นักข่าวภาคสนามรายการข่าว 3 มิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสื่อยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ผู้รับสารและการสร้างการรับรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการผลิตข่าว เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน