ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศอ.บต. พารวยตลาดออนไลน์ กับ Thailandpostmart.com” ร่วมกับนางสาวจิรัชยา เบ็ญหีม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ศอ.บต. นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าสัมพันธ์ นายสุริยะ เริงรื่น ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 9 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 60 คน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยนำสินค้าของดีจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปจำหน่ายในเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ซึ่งเป็นศูนย์รวมสุดยอด ของดีจากชุมชนส่งตรงถึงบ้านที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ภายใต้แนวคิด “ของดีทั่วไทย ส่งถึงมือคุณ” เป็นแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสมือนการยกห้างสรรพสินค้ามาไว้บนหน้าจอ พร้อมรองรับการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่

ที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้นำสินค้าของดีชายแดนใต้ที่มีศักยภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล วางจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในไทยทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศอ.บต. พารวยตลาดออนไลน์ กับ Thailandpostmart.co” ในครั้งนี้ จะเป็นการขยายช่องทางการตลาดเพื่อกระจายรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของ ศอ.บต. ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการ ภายใต้บทบาทใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนมิติด้านการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงในทุกมิติให้ครบวงจร และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

6

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน