ศอ.บต. จับมือ เครือข่ายภาคี การศึกษาในพื้นที่จชต. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 7 เพื่อให้ผู้สอนรู้ถึงจุดหมายของความรู้สู่เส้นทางอิสลามอย่างถูกต้อง

วันนี้ (3 พ.ค.61) ที่โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สอนศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 7 จำนวน 121 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผู้สอนตาดีกามีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาอิบตีดาอียะฮฺ พ.ศ. 2559 พร้อมให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจถึงสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ไม่มีการขาดทุนแน่นอน มีแต่จะได้กำไรเพราะผู้สอนฯ ตาดีกา 1 คน สามารถเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชนเป็นสิบเป็นร้อยคนในเวลาอันสั้น และเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้และเผยแพร่ต่อๆ กันไป ล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ถึงแม้ศูนย์ฯ ตาดีกาจะอยู่ในระบบของการศึกษาแบบตามอัธยาศัยก็ตาม แต่ตาดีกาเป็นสถานที่สำคัญในการหล่อหลอมความรู้ให้เยาวชนของเราเป็นคนดี คนเก่ง รู้ถึงการเป็นมุสลิมที่ดีตามแบบอย่างของท่านนบีได้สอนไว้ ก่อนที่เยาวชนเหล่านี้จะเติบโต และใช้ชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้อง เยาวชนทุกคนเกิดมาแล้วก็เปรียบเสมือนผ้าสีขาว สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวของเราเท่านั้นที่จะช่วยแต่งเติมให้ผ้าสีขาวเหล่านั้นเป็นอะไร ดังนั้นผู้ที่สามารถแต่งเติมบนผ้าสีขาวนั้นต้องเป็นคนสำคัญมาก และบุคคลสำคัญดังกล่าวนั้นก็คือ ผู้สอนตาดีกา

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน