ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยเปิดเผยว่า

ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 586 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 48 ราย ผู้บาดเจ็บ 630 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 42.32 ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.38 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.16 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 66.38 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.18 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.91 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 31.06 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.98

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,045 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 63,905 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 699,650 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 110,609 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 32,077 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 31,366 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จำนวน 33 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี มี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 32 คน

ส่งผลรวม 2 วันอันตราย ปี 2560 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 995 ครั้ง ผู้เสียชีวิต รวม 82 ราย บาดเจ็บ รวม 1,049 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 51 ครั้ง เสียชีวิตสะสมสูงสุด นครราชสีมา 6 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัด เชียงใหม่ 48 ราย

แบ่งปัน