758727-01

วันที่ 23 ม.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า ได้รับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญคืนมา เพื่อแก้ไขตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการนัดประชุมคณะกรรมการที่จะปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีกรอบเวลาในการแก้ไข จนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ในเวลา 30 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการที่ปรับแก้จะนัดประชุมกันอีกครั้ง ส่วนจะประชุมกันในเย็นวันเดียวกันนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ ขณะนี้กำลังเช็กอยู่ว่ากรรมการที่เดินทางไปต่างประเทศเดินทางกลับมาแล้วหรือยัง

แบ่งปัน