แม้วิทยาศาสตร์จะมีความเจริญก้าวหน้ามากมายเพียงใดในปัจจุบัน แต่ในมิติของชีวิต วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบแก่มนุษย์ได้ในเรื่องของวิญญาณที่ทำให้มนุษย์มีชีวิต

อาณาจักรวิทยาศาสตร์สามารถบอกมนุษย์ให้รู้ได้ว่าชีวิตมนุษย์เริ่มต้นขึ้นเมื่อสเปิร์มตัวหนึ่งในน้ำอสุจิของผู้ชายไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์ของผู้หญิงแล้วกลายเป็นก้อนเลือด ก้อนเนื้อและกลายเป็นรูปร่างในครรภ์เป็นเวลาเก้าเดือน หลังจากคลอดออกมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน เมื่อถึงพรมแดนแห่งความตาย อาณาจักรวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตก็สิ้นสุด หลังจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นใบ้ไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อไปเกี่ยวกับวิญญาณ

นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิญญาณ หากวิญญาณออกจากร่างเมื่อใด ร่างกายของมนุษย์ก็รอวันยุ่ยสลายกลายเป็นผุยผง ถ้าจะพูดว่าขณะมีชีวิต วิญญาณเป็นผู้รักษาเนื้อหนังและกระดูกของมนุษย์ไว้มิให้เน่าเปื่อยและทำให้มนุษย์เคลื่อนไหวได้

 

stocksnap-copy

 

แต่จวบจนทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าวิญญาณคืออะไร วิญญาณเข้ามาในตัวของมนุษย์ตอนไหน เข้ามาอย่างไรและเข้ามาทางไหน และเมื่อวิญญาณออกจากร่างของมนุษย์ มันออกไปอย่างไรและออกไปทางไหน

นักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าวิญญาณคือพลังงานเพราะมันทำให้มนุษย์เคลื่อนไหว แต่พลังงานทุกอย่างมีแหล่งที่มา ถ้าวิญญาณคือพลังงาน ต้นกำเนิดพลังงานนี้มาจากที่ใด? จนทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตอบได้และจะไม่สามารถตอบได้ถ้าหากวิทยาศาสตร์ฉีกตัวออกจากศาสนา เพราะศาสนาเท่านั้นที่ให้คำตอบเรื่องวิญญาณ

อิสลามในสถานะของศาสนาไม่เคยปฏิเสธวิทยาศาสตร์ แต่สนับสนุนให้มนุษย์เรียนวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปเพราะถือว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ตอบสนองความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ แต่ขณะมีชีวิต มนุษย์มีวิญญาณอยู่ด้วย มนุษย์จึงต้องเรียนรู้และปฏิบัติศาสนาพร้อมกันไปเพื่อให้ชีวิตสองด้านได้รับความสมดุลและทำให้มนุษย์มีชีวิตที่สมบูรณ์

 

26001168-copy

 

ถ้าร่างกายต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรง วิญญาณก็ต้องการด้วยเช่นกัน วิทยาศาสตร์สามารถจัดหาอาหารให้แก่ร่างกายได้สารพัด แต่ไม่สามารถจัดหาอาหารให้แก่วิญญาณได้ มนุษย์จึงต้องการศาสนาให้มาทำหน้าที่ตรงนี้

ถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่น วิญญาณก็ต้องการเช่นกัน ถ้าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำสบู่หรือน้ำยาอาบน้ำให้วิญญาณ ศาสนาจะสอนวิธีทำความสะอาดให้แก่จิตวิญญาณ

ถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนเพื่อความกระปรี้กระเปร่า วิญญาณก็ต้องการเช่นกัน ถ้าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำตรงนี้ได้ ศาสนาจะสอนวิธีให้ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์จึงต้องเรียนศาสนาเพื่อนำศาสนามาปฏิบัติด้วยความเข้าใจ

ความจริงแล้ว ศาสนามีมาก่อนที่มนุษย์จะเริ่มจัดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และแตกแขนงสาขาออกเป็นศาสตร์อื่นๆ ตามสติปัญญาของมนุษย์

แต่เพราะมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงคำสอนที่แท้จริงของศาสนาหรือแยกตัวออกจากศาสนาเพราะพฤติกรรมของบุคคลากรทางศาสนาและมุ่งเน้นทางด้านความสุขความเจริญทางกายแต่เพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงความต้องการทางด้านวิญญาณ ดังนั้น วิญญาณของมนุษย์จึงโหยหาสิ่งที่มันต้องการ นั่นคือความสุขจากอาหาร การพักผ่อน การชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นเช่นเดียวกับที่ร่างกายต้องการ

 

25659359-copy

 

ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกพัฒนาประเทศโดยเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลัก ทุกวันนี้ เศรษฐกิจเจริญเติบโตก็จริง แต่ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากศีลธรรมเสื่อมทรามก็เติบโตขึ้นพร้อมกัน

ถ้าสภาพเศรษฐกิจตกต่ำหรือนโยบายเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับปากท้องของประชาชนทำให้ประชาชนลุกขึ้นประท้วงหรือต่อต้านรัฐบาลได้ฉันใด วันหนึ่ง สภาพสังคมที่ตกต่ำเสื่อมทรามก็อาจทำให้วิญญาณกลายเป็นกบฏได้ฉันนั้น

 

ขอบคุณ อาจารย์บรรจง บินกาซัน

แบ่งปัน