โดยปกติสัตว์ที่ศาสนาอนุญาตให้บริโภคได้นั้น หากมันตายโดยมิได้เชือดตามหลักการศาสนา(ซากสัตว์) ถือว่าซากสัตว์นั้นไม่อนุญาตให้บริโภค(ฮารอม)เพราะซากสัตว์ดังกล่าวกลายเป็นนะยิส(สิ่งสกปรก) ยกเว้นสัตว์น้ำเช่น ปลา ศาสนาถือว่าแม้มันตายเองก็อนุญาตให้บริโภคมันได้ เพราะมันไม่เป็นนะยิส(สิ่งสกปรก) ดังนั้น ปลาเมื่อมันตายเองยังกินได้ การเชือดปลาจึงไม่จำเป็น ท่านศาสดา(ซ.ล) กล่าวความว่า น้ำทะเลนั้นสะอาดและซากสัตว์ทะเลถือว่าเป็นการอนุญาติให้บริโภคได้ ”        

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน