pnoht600213001000503_13022017_071649 pnoht600213001000502_13022017_071649

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้มาเยี่ยมชมการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านสมัยโบราณ ที่บริเวณบูธอาหาร ขนมพื้นบ้าน งานมลายูเดย์ยะลา สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา หลังจากได้เชิญบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งขายอาหารพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลา มาร่วมเปิดบูธจำหน่าย พร้อมสาธิตวิธีการทำให้กับประชาชน เพื่อต้องการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาการทำอาหาร ขนม พื้นบ้านโบราณของชาวไทย และชาวมุสลิมให้คงอยู่

โดยแม่ค้าขนมต้มสามเหลี่ยม กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมเปิดบูธ สาธิต และจำหน่ายขนมต้มสามเหลี่ยม ในงานมลายูเดย์ยะลา ปกติจะทำขายอยู่ที่ตลาดสดยะลา ขายมานานกว่า 20 ปี นอกจากจะทำขายเป็นอาชีพ เลี้ยงครอบครัวแล้ว ก็จะสอนให้กับนักเรียนที่สนใจ วิธีการทำขนมต้มสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นขนมที่นิยมรับประทานกันทั้งชาวไทย และชาวมุสลิม ในเทศกาลงานต่างๆ อีกด้วย

pnoht600213001000504_13022017_071649 pnoht600213001000506_13022017_071649

เช่นเดียวกับ ร้านขนมตือปงบือลีตอ ของชุมชน ตำบลบาโงยซิแน แม่ค้า ได้สาธิตวิธีการทำขนมตือปงบือลีตอ ซึ่งเป็นขนมดั้งเดิม สูตรโบราณของชาวมุสลิม ให้กับประชาชนที่สนใจมาเยี่ยมชมงาน

โดยทางแม่ค้าขนมตือปงบือลีตอ กล่าวว่า ทำขนมตือปงบือลีตอ มานานแล้ว สืบทอดมาจากรุ่นยายจนมาถึงรุ่นของตนเอง ก็จะดัดแปลงใส่เม็ดถั่วเหลืองโรยหน้าเข้าไป ปกติจะขายอยู่ที่ตลาดนัดอำเภอยะหา ขายชิ้นละ 5 บาท ขายดีชาวมุสลิมนิยมรับประทาน ส่วนรสชาติของขนมจะหวานมัน หอมอร่อย มี 3 ชั้น ใต้สุดเป็นน้ำตาล ชั้นกลางเป็นแป้ง และบนจะเป็นกะทิ สำหรับส่วนประกอบหลักที่ใช้ก็จะเป็นแป้งข้าวจ้าว ซึ่งจะโม่เอง กะทิ น้ำตาลแว่น น้ำตาลทราย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน