มุสลิมละหมาดในพื้นที่บริเวณวัดได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ    การละหมาดในพื้นที่บริเวณวัดเมื่อถึงเวลาละหมาด สามารถละหมาดได้ หากสถานที่นั้นสะอาด (ไม่มีนะยิส) และควรจะเลือกสถานที่ๆ ไม่มีรูปสักการะอยู่ด้านหน้าทิศกิบลัต

แบ่งปัน