การละหมาดอีดถือเป็นฟัรดูกิฟายะห์หรือสุนัตมุอักกั้ด ในมัซฮับซาฟิอี เพราะเป็นการปฏิบัติของท่านนบี (ซ.ล.) เป็นประจำ นับแต่ปีที่สองของฮิจเราะห์ศักราช และการละหมาดอีดเป็นสัญลักษณ์เปิดเผยของศาสนาอิสลาม

การละหมาดอีดมี 2 รอกาอัต กระทำได้ทั้งละหมาดคนเดียวและเป็นหมู่คณะ ที่ประเสริฐคือให้ละหมาดรวมกันเป็นหมู่คณะทั้งหญิงและชาย เริ่มเวลาละหมาดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นวันอีด ที่ดีที่สุดควรรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงมองด้วยสายตาเท่ากับด้ามหอกหรือประมาณ 2 เมตร

ส่วนจะละหมาดที่ไหนนั้น ถ้าอยู่ที่มักกะห์สุนัตให้ละหมาดที่มัสยิดอัลหะรอม หากอยู่บ้านเรา มัซฮับซาฟีอีควรละหมาดในมัสยิดโดยเฉพาะเวลาฝนตก เพราะจะได้มีการเอี๊ยะอ์ติกาฟ และละหมาดสุนัตตะฮียะตุ้ลมัสยิดได้ด้วย แต่ถ้าไม่สะดวกเช่นมัสยิดคับแคบ และไม่ใช่หน้าฝนควรออกไปละหมาดที่สนามใกล้มัสยิดหรือกลางท้องทุ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน