อาม้าล คือ การงานที่ดีที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงสั่งใช้ให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่ามุสลิมทุกคนมุ่งหวังจะทำให้สำเร็จ และเหนือสิ่งอื่นใดหากเราทุกคนตั้งใจที่จะประกอบ อาม้าล ที่ดีแล้วพระองค์ย่อมจะทรงตอบแทนด้วยกับผลบุญอย่างมหาศาล

วันนี้เราเลยมาว่าถึง 9 อาม้าลในชีวิตประจำวันที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยมีดังนี้

  1. อยากมีความสุข / ละหมาดให้ตรงเวลา
  2. อยากให้ใบหน้ามีรัศมี / ละหมาดตะฮัจญุด
  3. อยากสบายใจ / อ่านกุรอ่าน
  4. อยากสุขภาพดี / ถือศีลอด
  5. อยากหมดทุกข์ / ขออภัยโทษตลอดเวลา
  6. อยากคลายกังวล / ขอดุอาอฺมากๆ
  7. อยากพ้นวิกฤต / กล่าว “ลาเฮาล่ะ ว่ะลากูว่ะต่ะ อิ้ลลา บิ้ลลาฮฺ”
  8. อยากมีบ่ะร่อกะห์(ความจำเริญ) / เศาะละวาตมากๆ
  9. อยากได้ความดีง่ายๆ ช่วยส่งต่อโดยเหนียตเป็น เศาะดะเกาะห์ญารียะห์แก่ตัวท่าน และพ่อแม่ของท่าน

(อาอิฎ อัลก็อรนีย์)

ที่มา: Khaled Shafe Shams

แบ่งปัน