ภาคอีสานของไทยเรานั้นมีพี่น้องมุสลิมไปตั้งถิ่นฐานและตั้งรกรากมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดอุดรธานีถือได้ว่ามีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุด ซึ่งที่นี่มีมัสยิดและองค์กรต่างๆ ที่คอยขับเคลื่อนให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามอย่างแท้จริง

“อิหม่ามชาฟิอี นุ้ยผอม” อิหม่ามประจำมัสยิดอัลมุบาร๊อก กล่าวว่า “จังหวัดอุดรธานีนั้นมีมัสยิดทั้งหมด 3 มัสยิด ที่จดทะเบียนสองมัสยิดคือ มัสยิดอัลมุบาร๊อก และมัสยิดกูวะติ้ลอิสลาม และอีกหนึ่งมัสยิดอยู่ในอำเภอกุมภวาปีชื่อมัสยิดดารุสลาม”

ชุมชนอัลมุบาร๊อกนั้น เกิดขึ้นจากท่านคุณครูฮารูน สมาเด๊ะ ท่านได้มีความคิดริเริ่มอยากจะสร้างชุมชนมุสลิม จึงได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดอุดรฯ หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2539 คุณครูฮารูน สะมาเด๊ะ ท่านก็ได้อพยพจากรุงเทพฯ มาและได้สร้างบ้านหลังแรกของท่านอยู่ในชุมชนนี้ และท่านได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมุสลิมอุดร หรือที่เรียกกันว่า “ศูนย์เยาวชนมุสลิมอีสาน”

ต่อมาได้เริ่มก่อสร้าง “มัสยิดอัลมุบาร๊อก” ขึ้น ในปี พ.ศ.2547 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2548 อิหม่ามท่านแรกคือคุณครูฮารูน สะมาเด๊ะ ท่านที่ 2 คือ ท่านดร.ปรีดา ประพฤติชอบ และท่านที่ 3 อิหม่ามชาฟีอี นุ้ยผอม (ปัจจุบัน)

มัสยิดอัลมุบาร๊อกนั้นมีสัปปุรุษทั้งหมดประมาณ 350 คน ซึ่งมาจาก 8 อำเภอ ประกอบไปด้วยผู้คนที่อยู่ในอำเภอเมือง, อำเภอหนองแสง, อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองหาน, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ และอำเภอหนองวัวซอ

 

341042-copy

 

อิหม่ามชาฟีอี กล่าวต่อว่า “เรามีการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีนให้กับเยาวชนในวันเสาร์-อาทิตย์ และมีการอบรมสำหรับผู้สนใจอิสลาม (มุสลิมใหม่) ซึ่งเปิดอบรมตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมหลักของมัสยิดอัลมุบาร๊อกแห่งนี้”

ผู้คนในชุมชนอัลมุบาร๊อกนั้นเดิมทีอพยพมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้จึงกลายเป็นชุมชนมุสลิม “ชุมชนอัลมุบาร๊อก” หลังจากอพยพมาแล้วก็ได้มีการแต่งงานกับคนในพื้นที่ ดังนั้นมัสยิดอัลมุบาร๊อกจึงมีอีกองค์กรหนึ่ง ชื่อว่า “ชมรมมุอัลลัฟมุสลิมใหม่ภาคอีสาน”

ในชุมชนอัลมุบาร๊อก จะมีองค์กรหลัก 4 องค์กรที่ทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกันคือให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามอย่างแท้จริงกับผู้คนในชุมชน ได้แก่

  1. มัสยิดอัลมุบาร๊อก
  2. มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน
  3. โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
  4. ชมรมมุอัลลัฟมุสลิมใหม่ภาคอีสาน

“ทั้งนี้ ถ้าหากพี่น้องแวะเวียนมาฝั่งอีสาน ไม่ว่าจะไปหนองคายหรือจะไปลาว หากใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ พี่น้องต้องผ่านชุมชนอัลมุบาร๊อกก่อน ฝากพี่น้องเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้ ตรงนี้เราสามารถให้บริการกับพี่น้องได้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินของพี่น้องมุสลิม ซึ่งเราก็มีคณะทัวร์ที่แวะมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำ เช่น คณะทัวร์ปักษ์ใต้ และกรุงเทพฯ” อิหม่ามกล่าวเพิ่มเติม

 

341041

 

อย่างไรก็ดี ทุกองค์กรในจังหวัดอุดรธานีมีการประสานงานติดต่อกันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สิ่งสำคัญเพื่อให้พี่น้องมุสลิมภาคอีสานได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอิสลามให้ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิต สังคม อย่างสงบสุข ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

สำหรับผู้ศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคเพื่อเป็นซอดาเกาะห์ญารียะห์ สามารถบริจาคเข้าบัญชีเพื่อการก่อสร้างมัสยิดได้โดยโอนเงินเข้ามาที่ ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีมัสยิดอัลมุบาร๊อก จังหวัดอุดรธานี เลขที่บัญชี 735-032-0797 สอบถามเพิ่มเติม โทร.086-2937496 (อิหม่ามชาฟีอี), 081-7130471 (ฮัจยีฮาซัน สมาเด๊ะ)

มัสยิดอัลมุบาร๊อก เลขที่ 175/4 ถ.มิตรภาพ ซ.ชุมชนมุสลิม ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

 

341034-copy

.

341039-copy

.

341036-copy

.

341035-copy

.

341037-copy

.

%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b8%a1

.

24119

.

24120-copy