ในหนังสือตัมบีฮุ้ลฆอฟีลีน มีปรากฎในฮะดีษหนึ่่งว่า การละหมาดทำให้อัลลฮฺพอใจ เป็นสิ่งที่มะลาอิกะฮฺรักและเป็นแบบอย่างของบรรดานบีต่างๆ ทำให้เกิดนูร์(รัศมี) แห่งการรู้จักอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงรับดุอาฮฺ ทำให้ปัจจัยังชีพมีบะรอกะฮฺ เป็นรากฐานของอีหม่าน เป็นความสบายของร่างกาย เป็นอาวุธต่อสู้ศัตรู มีสิ่งช่วยเหลือคนทำละหมาด เป็นแสงสว่างในหลุมสุสาน เป็นเพื่อนเมื่ออยู่โดดเดี่ยวในหลุมสุสาน เป็นการตอบคำถามของมะลาอิกะฮฺ คือมุงกัดร์และนากีดร์ เป็นร่มเงากำบังจากความร้อนแรงในวินกิยามะฮฺ เป็นแสงสว่างในความมืด เป็นเครื่องกำบังจากไฟนรก เป็นน้ำหนักในตาชั่งแห่งความดี ทำให้ผ่านสะพานซีร็อฏได้รวดเร็วมาก เป็นลูกกุญแจไขสวรรค์ฮาฟิซ อิบนุฮะญัดร์ ได้เล่าจากอุษมาน ระบุในหนังสือมุนับบิฮาต ว่าอัลลฮฺจะประทานเก้ารางวัลให้แก่ผู้ที่ระวังรักษาละหมาดและทำในเวลาที่ถูกกำหนดไว้ กล่าคือ

1. อัลลอฮฺทรงรักเขา
2. เขาจะมีสุขภาพแข็งแรง
3. มะลาอีกะฮฺคุ้มครองเขาอยู่เสมอ
4. บ้านของเขาจะมีบะรอกะฮฺ
5. นูดร์(รัศมี) ของคนซอและฮ์จะปรากฎอยู่บนใบหน้าของเขา
6. เขาจะมีจิตใจอ่อนโยน
7. เขาจะผ่านสะพานซิร็อฏดุจสายฟ้าแลบ
8. เขาจะปลอดภัยจากนรก
9. เพื่อนๆของเขาในสวนสวรรค์ คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺตรัสไว้คือ “พวกเขาเหล่านั้นไม่มีความกลัวและไม่มีความทุกระทมเลย” ( อัลละกอเราะฮฺ 2:38, 62, 112, 262, 274, 277, )

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก : คุณค่าอาม้าล

แบ่งปัน