รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอนศูนย์ฯ ตาดีกา ชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนตาดีกา ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอนตาดีกาที่ได้ผ่านการอบรมในโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 9 จำนวน 120 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ห้องศรีนาฆารอ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีพันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเจ๊ะอาด สาลิมิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมในพิธี

พันเอก ฐกร เนียมรินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ผู้สอนทั้งหลายถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดิน เป็นผู้สืบทอดความดีงามจากอัลลอฮฺ และแบบอย่างที่ดีจากท่านนาบี ผู้สอนทั้งหลายเป็นผู้สร้างต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ให้เติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่มีความคุ้มค่าโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ในพื้นที่ เยาวชนเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นเช่นไรก็อยู่ที่ผู้สอนในศูนย์ฯ ตาดีกา เป็นผู้อบรมสั่งสอน และมอบวิชาทั้งวิชาความรู้และวิชาชีวิตให้

การอบรมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้สอนในศูนย์ฯ ตาดีกา จำเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจ โดยวิทยากรทุกคนได้ทำการบ้านมาหนักมาก เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้น มีการวางแผนให้ผู้สอนในศูนย์ฯ ตาดีกา ในการเพิ่มความรู้ที่หลากหลาย เพื่อทำให้เยาวชนมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบ ทันโลกทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังอยากเห็นลูกหลานของตนเองเป็นคนดีคนเก่งของสังคมไทย ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

6

.

4

.

5

แบ่งปัน