อง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจําปี ฮศ.1442 เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.)

วันนี้ (12 พ.ย. 63)ที่ สภาอูลามาอฺ ฟาฏอนีย์ ดารุสสลามมูลนิธิ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีพลตรีธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 เพื่อเป็นการรำลึกและให้ความสำคัญเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) และสร้างความสามัคคีระหว่างผู้นำศาสนากับชุมชนและชุมชนกับชุมชน

โดยมี นายอับดุลการีม นาคนาวา ประธานสภาอูลามาอฺฟาฏอนีย์ดารุสสลามมูลนิธิ พร้อมด้วย นายกสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากสภาอูลามาอฺ ฟาฏอนีย์ ดารุสสลามมูลนิธิแห่งนี้ ตั้งอยู่บนที่ดินของเชดดาวูดอัลฟาฏอนีย์ หมู่บ้าน ปาเระ ตำบล บาราโหม อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชการอิสลาม มุ่งสืบสานต่อความรู้ของท่าน เชดดาวูด อัลฟาฏอนีย์ ผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์ผู้นำศาสนาอิสลามมีชื่อเสียงดังระดับโลก ชาวปัตตานี และของประเทศไทย และยังมุ่งที่จะเผยแพร่งาน ทางวิชาการศาสนาให้เป็นประโยชน์ แก่ชุมชนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมุสลิม ในประเทศไทย

ที่มา :ThaiNews

 

12-3-1

แบ่งปัน