วันนี้ (8 มิ.ย. 61) ที่ห้องโถง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก เกื้อกูล อินนาจักร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดี และมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสำหรับใช้ในการละศีลอด ให้แก่ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้แก่ผู้ถือศีลอด ได้ประกอบศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้กำหนด

พลเอก เกื้อกูล อินนาจักร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ในห้วงที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บูรณาการจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านศาสนา ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้หยิบยกคำสอนทางศาสนามาบิดเบือน และปลูกฝังเยาวชนให้หลงเชื่อเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุสร้างความไม่สงบ ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้นำศาสนาได้มีบทบาทสำคัญ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขและคลี่คลายปัญหามาเป็นอย่างดี

ซึ่งทางกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รู้สึกซาบซึ้งต่อการให้ความร่วมมือของผู้นำศาสนาในห้วงที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้มอบอินทผาลัม ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงปัจจัยที่จำเป็นในการละศีลอด สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งได้อวยพรให้พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ถือศีลอด และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหลักศาสนาทุกประการ

ด้าน นายดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการอิสลามต้องขอขอบคุณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ให้ความสำคัญกับเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม เข้าใจเข้าถึงบทบาทของเดือนรอมฎอน อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ความห่วงใยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มอบให้ในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกซาบซึ้ง และยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

32

.

33

.

34

แบ่งปัน