ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง เจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) พร้อมด้วยนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรมและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์ของ ศอ.บต. และ กอ.รมน. โดยมีนายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยทีมข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และคณะผู้แสวงบุญให้การต้อนรับ

นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกท่านได้รับโอกาสจากรัฐบาล ให้มาเป็นตัวแทนประเทศไทย อยากเห็นความสง่าผ่าเผยของความเป็นไทยได้ปรากฎในการประกอบพิธีฮัจญ์ ทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีอัธยาศัยที่ดี มีน้ำใจ และปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด เพราะการประกอบพิธีฮัจญ์ คือ อิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ และดีใจทีได้เห็นฮุจยาตทุกคนอิ่มใจ มีความสุข และตั้งใจปฎิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ศอ.บต. จะได้ประกอบพิธีฮัจญ์ พร้อมกับผู้แสวงบุญทั่วโลกในช่วงเทศกาลฮัจญ์ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย

สุนิตา มินซาร์ ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากเมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

4

.

2

.

5

.

6

แบ่งปัน