วันนี้ (6 พ.ย.61) ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าสีมายา บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน หน้าถ้ำ เพื่อพบปะผู้นำด้านการท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มผู้ผลิต และหน่วยงานในท้องถิ่น ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) โดยมีนายชัชพงษ์ เพชรกล้า ประธานชุมชนคุณธรรมฯ หน้าถ้ำ นางเนาวรัตน์ น้อยพงษ์ ประธานกลุ่มสีมายา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ต้อนรับ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มผ้าสีมายา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่ม เยี่ยมชมการผลิตภัณฑ์ชาเห็ดหลินจือแดง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพร ต.หน้าถ้ำ กลุ่มผ้าผลิตภัณฑ์ชุดแต่งกายมุสลิม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ

นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อมาดูในเรื่องของหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์(CIV) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งมีหมู่บ้านอยู่ในกรอบการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 27 หมู่บ้าน ที่เป็นหมู่บ้านได้รับการพัฒนา ตั้งแต่ปี 2559-2561 ส่วนปี 2562 ทางอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำการคัดกรองหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่มีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติมเข้าไป

ซึ่งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องการขยายในลักษณะของหมู่บ้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือหมู่บ้าน CIV ให้ได้เป้าจำนวน 400 หมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน และพื้นที่ทางภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ขาดโอกาสมีการพัฒนาน้อยกว่าพื้นที่อื่นด้วยปัจจัยต่างๆ แต่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มองว่าทุกพื้นที่ ที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ของกลุ่มวิสากิจต่าง ๆ นั้น เรายินดีที่จะเข้าไปพูดคุยให้ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายความต้องการของประชาชน ที่มีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีรายได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งในการมาขอทำงานร่วมกับชุมชน เติมเต็ม เสริมแต่งให้ในสิ่งที่ขาดไป ซึ่งอยากให้ชุมชนได้ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน ทางกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเข้าไปจับมือทำงานร่วมกับชุมชนต่อไป อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่เห็นจากการลงพื้นที่ คือหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ประชาชนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน โดยภายในชุมชนมีการพูดคุยกัน มีผู้นำกลุ่มที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ ซึ่งทำให้ทุกคนจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

1

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

แบ่งปัน